top of page

Corunna Rd Community

Public·62 Community
Kyle Cooper
Kyle Cooper

Arthur Ve Minimoylar 1: Bir Macera Başlıyor


Arthur Ve Minimoylar 1: Bir Macera BaÅlÄyor
Arthur Ve Minimoylar 1, 2006 yÄlÄnda vizyona giren FransÄz yapÄmÄ bir animasyon filmidir. Film, Luc Besson'un aynÄ adlÄ Ãocuk kitaplarÄ serisinden uyarlanmÄÅtÄr. Filmde, bÃyÃkannesiyle birlikte yaÅayan 10 yaÅÄndaki Arthur'un, dedesinin kayÄp olduÄu Minimoylar adlÄ kÃÃÃk yaratÄklarÄn dÃnyasÄna giriÅini ve orada yaÅadÄÄÄ maceralarÄ izliyoruz.


Arthur Ve Minimoylar 1 720p IzleFilm, hem gerÃek oyuncular hem de bilgisayar animasyonu kullanarak iki farklÄ dÃnyayÄ gÃzler ÃnÃne seriyor. Arthur'un insan dÃnyasÄndaki hayatÄ sÄkÄcÄ ve sorunlu iken, Minimoylar dÃnyasÄnda heyecanlÄ ve fantastik bir yolculuÄa ÃÄkÄyor. Filmde Arthur'a seslendiren isimler arasÄnda Freddie Highmore, Mia Farrow, Penny Balfour ve Doug Rand gibi oyuncular yer alÄyor. Minimoylar dÃnyasÄndaki karakterlere ise Madonna, Robert De Niro, Snoop Dogg ve David Bowie gibi Ãnlà isimler ses veriyor.


Arthur Ve Minimoylar 1, hem Ãocuklar hem de yetiÅkinler iÃin keyifli bir seyirlik sunuyor. Film, gÃrsel efektleri, mÃzikleri ve mizahÄ ile dikkat Ãekiyor. Film, aynÄ zamanda aile, dostluk, cesaret ve sevgi gibi deÄerleri de vurguluyor. Film, TÃrkiye'de Arthur ile Minimoylar olarak gÃsterilmiÅtir.


Filmde, Arthur'un Minimoylar dÃnyasÄna girmesinin sebebi, dedesinin bÄraktÄÄÄ bir ipucudur. Dedesi, Minimoylar ile dostluk kurmuÅ ve onlarÄn sÄrlarÄnÄ ÃÄrenmiÅtir. Ancak bir gÃn ortadan kaybolmuÅtur. Arthur, dedesinin izini sÃrmek iÃin bÃyÃkannesiyle birlikte yaÅadÄÄÄ evin bahÃesindeki bir kapÄyÄ aÃar ve kendini Minimoylar dÃnyasÄnda bulur.


Minimoylar, insanlardan Ãok daha kÃÃÃk olan ve doÄayla uyum iÃinde yaÅayan sevimli yaratÄklardÄr. OnlarÄn kralÄ Archibald'dÄr. Archibald'Än kÄzÄ Prenses Selenia ise Arthur'un ilgisini Ãeker. Arthur, Selenia ve onun kÃÃÃk kardeÅi Betameche ile birlikte dedesini aramaya baÅlar. Ancak yolda onlarÄ bekleyen tehlikeler vardÄr. KÃtà kalpli Maltazard adlÄ Minimoy, Arthur ve arkadaÅlarÄnÄ durdurmak iÃin elinden geleni yapacaktÄr.


Arthur Ve Minimoylar 1, izleyiciyi bÃyÃleyen bir maceraya davet ediyor. Film, hem gerÃekÃi hem de fantastik unsurlarÄ bir araya getirerek ilgi Ãekici bir hikaye sunuyor. Film, ayrÄca ÃocuklarÄn hayal gÃcÃnà ve merakÄnÄ tetikliyor. Film, 2006 yÄlÄnda AltÄn KÃre'ye En Äyi Animasyon Film dalÄnda aday gÃsterilmiÅtir.


Filmde, Arthur ve arkadaÅlarÄnÄn dedesini bulmak iÃin gittikleri yer, Minimoylar'Än kutsal hazinesinin saklandÄÄÄ yerdir. Bu hazine, Minimoylar'Än yaÅam kaynaÄÄdÄr. Ancak Maltazard, bu hazinenin peÅindedir. Maltazard, hazineyi ele geÃirerek Minimoylar'Ä yok etmek ve insan dÃnyasÄnÄ ele geÃirmek istemektedir. Arthur ve arkadaÅlarÄ, Maltazard'Än planlarÄnÄ bozmak iÃin bÃyÃk bir mÃcadele verirler.


Filmde, Arthur'un Minimoylar dÃnyasÄnda yaÅadÄÄÄ macera, onun insan dÃnyasÄndaki sorunlarÄnÄ da ÃÃzmesine yardÄmcÄ olur. Arthur, Minimoylar dÃnyasÄnda kendine gÃvenini kazanÄr, cesur ve kararlÄ biri olur. AyrÄca Selenia ile arasÄnda bir aÅk doÄar. Arthur, Minimoylar dÃnyasÄndan ayrÄlmak istemez. Ancak bÃyÃkannesi onu beklemektedir. Arthur, Minimoylar dÃnyasÄ ile insan dÃnyasÄ arasÄnda bir seÃim yapmak zorundadÄr. 0efd9a6b88


https://www.compass-llc.asia/group/mysite-231-group/discussion/ac8f7497-e56a-46b5-b53b-8597eb3a84d2

https://www.vicparklaundromat.com.au/forum/general-discussions/why-you-should-avoid-using-kbilling-software-with-crack-fre

https://www.kashiabeauty.com/group/colorimetria/discussion/5f893cb6-4edc-4876-bdcf-4e1f0db6770f

About

Welcome to the group! Connect with other members, get updates and share media.

Community

bottom of page