top of page

Corunna Rd Community

Public·9 Community

Upravlenie Kachestvom Uslug Gostinic |LINK|


14.Lipovka N.P., Sayapina E.YU. Kachestvo gostinichnyh uslug - element marketingovoj strategii predpriyatiya // Uchenye zapiski Komsomol'skogo-na-Amure gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2020. - Vyp. 1(41). - S. 99.
upravlenie kachestvom uslug gostinic

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! Connect with other members, get updates and share media.

    bottom of page